Vi ser till att

hissarna fungerar

Våra tjänster

  Service & felavhjälpning

En fungerande hiss är en viktig del av fastigheten och regelbunden service krävs för hissens välmående. Genom att teckna ett serviceavtal med oss så försäkrar ni er om att hissen servas regelbundet. Om ni har garageportar eller grindar i samma fastighet så kan vi även hjälpa er med skötseln av dom.

Vi erbjuder olika typer av serviceavtal där vi anpassar antal servicebesök efter er hiss och dess behov. Ett standard grundserviceavtal innebär periodiserad service 4ggr per år, biträde vid årlig besiktning och felavhjälpning dygnet runt/året runt som faktureras löpande enligt avtalad timdebitering.

Ett fullserviceavtal fungerar likadant men alla kostnader ingår (förutom fel som har uppkommit pga. åverkan). Ett fullserviceavtal har en högre avtalskostnad som anpassas efter hissens skick och utförande.

Kontakta oss gärna för ett avtalsförslag eller en kostnadsfri statusbedömning av er hiss.

  Reparation

Vi utför alla sorters reparationer på olika typer och fabrikat av hissar. Vi arbetar med planerat underhåll för att minska risken för oförutsedda driftstopp och kostnader.

Vi kan lämna en kostnadsfri offert på reparation eller hjälpa er med en statusbedömning och åtgärdsplan av er hiss för tex. underlag till en underhållsplan för fastigheten.

  Nyinstallation

Vi arbetar med installation av de flesta typer av hissar på marknaden. Vi samarbetar med flera tillverkare och kan leverera helhetslösningar från en leverantör eller plocka ut delar från olika leverantörer för att hitta den bästa lösningen till er.

Vi installerar nya hissar i befintliga hisschakt, så kallade replacementhissar. Då sköter vi även rivning och deponering av den befintliga hissen. Vi installerar även hissar i nya schakt eller fastigheter och vi har stor erfarenhet av hissar till vindslägenheter i äldre fastigheter.

Vi har samarbete med byggföretag där vi kan erbjuda totalentreprenader med byggnationer av hisschakt.

  Modernisering

Vi har stort fokus på modernisering av hissar där våra främsta mål är; Hög kvalité, tidplaner som håller, få garantifel, inga besiktningsanmärkningar och nöjda kunder.

Vi förespråkar i de flesta fall modernisering före att byta ut hela hissen då fördelarna är många. Man byter endast ut det material som är i behov av utbyte istället för att byta till likvärdiga delar som i många fall är mer underdimensionerade än den befintliga hissen. Ur miljöaspekt så är en modernisering ett mycket bättre alternativ och slutprodukten är oftast minst lika bra som en helt ny hiss.

När en hiss moderniseras så byter man ut stora delar av hissen som tex. hissens maskin, styrsystem och säkerhetskomponenter. Om större förändringar görs på en hiss så måste hela hissen följa dagens föreskrifter och standarder vilket ofta leder till ett omfattande arbete. Exempel på dessa krav är att hissens måste ha skydd i korgöppning i form av tex. automatiska korgdörrar, en manuell grind eller i vissa fall en övervakad ljusridå. Det är även krav på tillgänglighetsanpassning av knappar och nödtelefon med 2-vägs talkommunikation.

Vi arbetar endast med svensktillverkade öppna styrsystem som inte är låsta till en specifik leverantör. Det innebär att alla hissföretag kan arbeta med systemet och att reservdelar är förhållandevis billiga och lättillgängliga om man jämför med låsta system från några av de större tillverkarna. Vi arbetar med allt från mindre moderniseringar i bostadshus till stora projekt med många hissar och arbeten i komplexa fastigheter som har höga krav på säkerhet och anpassning till pågående verksamheter under byggtider.

En hissmodernisering ökar fastighetens värde och hissens livslängd förlängs oftast med cirka 20–25 år. Reservdelar till äldre hissar kan vara svårtillgängliga och dyra, i vissa fall så går det inte att få tag på reservdelar vilket kan leda till långa driftstopp och höga kostnader. Därför är det bra att planera en modernisering i god tid om hissen börjar närma sig 20–25 års ålder. Det är enklare att planera en längre avstängning vid en modernisering än att det sker oplanerat vid ett haveri.

Vi kan hjälpa er med allt från åtgärdsförslag och projektering till ett färdigställt projekt.