Vi ser till att

hissarna fungerar

Miljö

Vår målsättning är att minska den negativa påverkan på miljön genom att ständigt utveckla vårt miljöarbete. Nedan är några exempel på de sakerna vi gör och grunden i våran miljöpolicy.

  • Samarbeta med svenska, och i största mån, lokala tillverkare
  • Minska antalet frakter genom samfraktning och fraktning direkt ut på arbetsplats
  • Använda oss av energieffektiva driv- och styrsystem
  • Använda oss av miljövänligare kemikalier
  • Förespråka modernisering och reparation före utbyte och nyinstallation
  • Arbeta med kvalité, miljö och arbetsmiljö enligt IN ledningssystem
  • Vår avfallshantering är källsorterad
  • Utbilda vår personal i linje med vårt miljöarbete