Vi ser till att

hissarna fungerar

Hisspartner AB fusioneras med St Eriks Hiss AB

Vi har under senaste året noterat att marknaden för service, reparation och modernisering av hissar kräver alltmer i form av system och resurser för uppföljning, återkoppling, statusbedömningar och miljö- och kvalitetsarbete. För att möta dessa krav har vi investerat kraftigt både i system och personal men för att ytterligare förstärka våra resurser inom dessa områden och för att kunna få resurser till att skapa Stockholms bästa hissföretag, har vi nu beslutat att slå ihop organisationerna för St Eriks Hiss AB och Hisspartner AB.

Tillsammans blir vi Stockholms bästa hissföretag
Målet med sammanslagningen är att skapa Stockholms bästa hissföretag och en ännu bättre kundservice genom att öka våra tekniska resurser, förbättra våra system för uppföljning och återkoppling av serviceåtgärder och genom att ta de bästa processerna från båda bolagen.

Ni som kund kommer att få service av samma tekniker och ha samma kontaktpersoner som idag för försäljning och arbetsledning och rent praktiskt kommer sammanslagningen inte att märkas.

Har du några frågor så kontakta Charlie Dalebjer på 073-433 94 41.

HissPartner logo St Eriks hiss logo